Website with Ads
X Advertisement

Nội dung phim

Đã hai năm kể từ ngày tôi trở thành “công cụ tình dục” cho ông anh đóng cửa của mình. Hôm kia, sau khi bị bắt bú con cặc dính đầy cặc chưa tắm, cô ấy đã xuất tinh lên mặt. Hôm qua, núm vú và âm hộ của tôi đã bị liếm cho đến khi tôi chảy nước dãi. Hôm nay... "Không thích, thôi đi." Bánh Pít-tông Của Ông Anh Ai Không Muốn Cảm Nhận. "Tôi không muốn nữa... Uh..." Tôi muốn bỏ chạy. Nhưng tôi không thể trốn thoát Bởi vì anh ấy là gia đình.